Stichting Artsen Covid Collectief – Nederland


Stichting Artsen Covid Collectief is een onafhankelijke, non-profit organisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid. In ons werk in ziekenhuizen, huisartspraktijken en instellingen zijn we dagelijks betrokken bij de zorg voor patiënten, waar we ons al jaren met hart en ziel voor inzetten.

In de stichting gaan we uit van zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden. Deze dienen als leidraad bij al onze activiteiten.

Hoe waardeer je deze video?

Makkelijk te begrijpen?
0
Belangrijk?
0
Urgent?
0
Geloofwaardig?
0
Iets van geleerd?
0
Gemiddelde
 yasr-loader

Reasonable Doubt: WHO? – Pandemic? – Vaccines? – New Normal? – WHY? – ENOUGH!


De stichting Artsen Covid Collectief bestaat uit een steeds groter wordende, actieve groep van artsen die zich zorgen maakt over het huidige beleid rondom Corona. Wij zijn gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de goed bedoelde coronamaatregelen doen. Daar maken wij ons zorgen over. Binnen de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Als artsen hebben wij vanuit ons moreel kompas een verantwoordelijkheid naar alle mensen, met een gemeenschappelijk doel: een evenwichtig zorgbeleid voor alle Nederlanders vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid en zelfregie.

De vele reacties op de brandbrief van afgelopen juni hebben ons gesterkt in onze missie om burgers in hun eigen kracht te zetten, gezond gedrag te stimuleren en het huidige COVID-19 beleid onder voortschrijdend inzicht transparant en weloverwogen aan te passen. Wij willen bijdragen aan een open debat en aan goed onderbouwde maatregelen die gezondheid stimuleren en nevenschade minimaliseren.

Om dit initiatief beter te kunnen stroomlijnen en onze invloed te vergroten hebben wij de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht.

We hopen hiermee mensen perspectief te bieden en van angst naar vertrouwen te gaan.

Rate this post 🙂
[Total: 0 Average: 0]
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Page 1 of 11

Geef een reactie