Advocaat Cristina Armas: zelfs rechters worden wakker.


(Als u de video niet ziet in Chrome, probeer dan Firefox or Brave)
Cristina Armas, advocate van de Canarische Eilanden, legt uit waarom zij de Spaanse staat (Pedro Sanchez), de Wereldgezondheidsorganisatie, het Economisch Wereldforum, de Bill & Melinda Gates Foundation, het Europees Geneesmiddelenbureau, het Barcelona Institute for Global Health, e.a. heeft aangeklaagd wegens genocide tegen de menselijkheid voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Hoe waardeer je deze video?

Makkelijk te begrijpen?
2
Belangrijk?
2
Urgent?
2
Geloofwaardig?
2
Iets van geleerd?
2
Gemiddelde
 yasr-loader

Transcriptie van de video

Hallo, vandaag hebben we Cristina Armas,
een advocate uit de Canarische Eilanden.

Hoe gaat het Cristina?

Heel goed.
Bedankt voor je uitnodiging.

Welkom op Madrid Market.

En zeker welkom,
want ik ben onder de indruk.

Je hebt honderd pagina’s werk geleverd,
hoor ik zeggen.

En je hebt aangifte gedaan
tegen de Spaanse overheid,

niet meer en niet minder
dan bij de rechtbank Den Haag.

Het Internationaal Gerechtshof
in Den Haag.

Waarvan beschuldig je
de Spaanse regering?

De aanklacht is niet alleen
tegen de Spaanse staat, weet je?

Het is waar, dat de eerste aanklacht
bij het Internationaal Strafhof…

gericht was tegen de Spaanse staat,
maar ook tegen internationale organisaties,

waarvan we begrijpen dat ze even medeplichtig
zijn aan de situatie die we meemaken.

We klagen de
wereldgezondheidsorganisatie aan (WHO) ,

het Wereld Economisch Forum (WEF),

de Bill en Melinda Gates Foundation (BMG),

het Europees Geneesmiddelenbureau,

het Istituto de Salud Global
van Barcelona,

en nog een paar meer, die ik
nu even niet uit mijn hoofd weet.

Wel, waar beschuldig je hen van,
waar beschuldig je zoveel mensen van?

Wat hebben zij gedaan?

Onze aanklacht stelt,
dat sinds maart 2020…

genocidemisdaden tegen
de mensheid worden gepleegd,

niet alleen in Spanje,
maar ook internationaal.

We begrijpen, dat alles
waar we onder geleden hebben,

niet per ongeluk is gebeurd,
dat wil zeggen,

dat we niet te maken hebben
met een gezondheidscrisis…

als gevolg van een ziekte, die begon
bij een veronderstelde nulpatiënt,

na het consumeren van een vleermuissoep
op een Wuhan-markt,

op basis waarvan
de wereldpandemie is uitgeroepen.

Wij zien, dat wat er hier gebeurd is,

een perfect georkestreerd plan was,
gepland en georganiseerd…

door bepaalde staten en door
bepaalde supranationale organisaties.

En met verschillende doelstellingen,
waaronder de belangrijkste volgens mij is:

het versnellen van de uitvoering
van de beroemde agenda 2030,

met als belangrijkste promotors
het World Economic Forum.

Die zien wij als de
meest verantwoordelijke…

van de crisis…
van de situatie die we doormaken,

want dit is niet echt
een gezondheidscrisis.

Wij zien het niet
als een gezondheidscrisis,

wat we zien is, dat een gezondheidscrisis
gebruikt wordt met politieke motieven.

Met andere woorden,
eerst kwam het gezondheidsprobleem…

en dat gebruikten ze later
voor politieke doeleinden?

Met het excuus van de gezondheidscrisis
willen ze voor elkaar krijgen,

dat burgers en bevolking
het verlies…

van fundamentele rechten en vrijheden
gewoon volledig accepteren.

Waar het om gaat is het
neerzetten van een soort dictatuur.

Zo zien wij het tenminste.

Er zijn landen, bijvoorbeeld Australië, waar
het leger tegenwoordig op straat staat…

om te controleren dat de bevolking
de lockdown niet kan omzeilen.

Dat er in Australië lockdown geldt
tot september.

En dat de overheid heeft gezegd dat,
ook al bereiken ze 100% vaccinatie,

ze toch onder lockdown blijven.

Dus het lijkt mij dudelijk,
dat dit geen gezondheidsprobleem is,

maar een politiek probleem
met een duidelijk doel,

namelijk het neerzetten van
een totalitaire wereldstaat.

Welke rol spelen vaccins
in dit panorama, dat je nu beschrijft?

Welke rol speelt het vaccin?

Het heeft te maken met controle,
denk ik.

Controle en confrontatie.

Ik denk dat ze aan de ene kant
proberen de bevolking te onderwerpen,

door middel van het vaccin
en we zien het gebeuren:

ze hebben voorwaarden te stellen
aan het vrije verkeer in Europa,

terwijl het met de wetgeving in de hand
en met de grondrechten…

onmogelijk zou zijn om het vrije
verkeer in Europa te beperken.

En ze hebben het geprobeerd
via het Covid-certificaat.

Pretenderen dat men alleen kan reizen,
of ze pretenderen het moeilijk maken,

voor mensen die zich niet vrijwillig
een gentherapie willen laten injecteren.

Ook dát moet duidelijk gemaakt worden,
dat het geen vaccin is,

want het werkt niet als een vaccin,

noch heeft het het
SARS-CoV-2-virus in de inhoud…

en de beschrijving van deze medicijnen
erkent dat.

Dus om te beginnen moeten mensen begrijpen,
dat het niet eens een vaccin is.

Dus met het injecteren
van gentherapie,

willen ze het leven van bepaalde mensen
beperken of conditioneren.

Heb je met veel wetenschappers
moeten praten, veel artsen…

om tot bepaalde conclusies te komen,
om documenten te presenteren…

die betrouwbaar zijn,
die gewicht hebben?

Dat ze een waarde hebben
voor het Internationaal Strafhof.

De meeste informatie die ik
in mijn aanklacht geef,

is juist informatie
van die officiële instanties zelf,

zij het de WHO,
de stichting BMG, het WEF…

Ik denk dat dat nog meer
geloofwaardigheid geeft…

en meer gewicht aan de aanklacht
die we hebben ingediend.

Hebben veel advocaten u geholpen?

Twee collega’s uit Barcelona
hebben me geholpen met de aanklacht…

en een andere collega uit Madrid
heeft me geholpen…

met het contact opnemen
met de belangengroepen.

Ik heb deze aaklacht wel ondertekend,

maar het wordt ondersteund
door twintig belangengroepen,

waaronder het internationale collectief…

wiens president
de rechter Angelo Giorgiani is,

die ook drie aanklachten heeft
ingediend voor hetzelfde,

voor genocide,
bij het Internationaal Strafhof.

En hoe groot is de
kans dat dit goed gaat?

De echte mogelijkheden,
die dit kan hebben, kennen we niet,

want het gerechtshof van Den Haag,
het Internationaal Gerechtshof,

is een orgaan, dat toebehoort aan de VN…

en is dus een rechtbank
die gepolitiseerd is…

en met veel tegenstrijdige belangen.

Dus vooralsnog weten we niet
hoeveel succes het kan hebben,

maar het zorgt er wel voor,
dat de informatie meer mensen bereikt,

zodat meer mensen begrijpen
wat er werkelijk aan de hand is.

En meer mensen wakker worden.

Dat meer mensen
zich bewust worden…

van hoe de wereld werkt,
wat er gebeurt,

waar ze ons heen willen leiden…

en dat mensen wakker worden
en beginnen te vechten…

voor hun rechten en vrijheden,
die nu op het spel staan.

Als we al weten dat uw aanklacht niet
meer biedt dan de aandacht trekken,

wat is dan de beste manier
om ons te verdedigen?

De enige manier die we hebben,
is de gerechtelijke weg.

Het is wel zo, dat ook de rechters
wakker worden.

Want een jaar geleden,
15 maanden geleden, in maart 2020,

verbaasde het ons allemaal
in zekere zin.

Op een gegeven dachten we allemaal,
dat er werkelijk een pandemie was.

Te beginnen bij de rechters,
te beginnen bij het constitutionele hof,

het hooggerechtshof…

Dus ik denk dat 15 maanden later
de rechters ook beginnen te beseffen,

dat dit niets met gezondheid
te maken heeft.

En ze tonen veel gevoel…

voor de fundamentele rechten en vrijheden.

Zo heeft bijvoorbeeld
de Hoge Raad van Justitie…

van de Canarische Eilanden,
automatisch na 48 uur,

het Covid-certificaat ingetrokken.

Dus ik geloof dat we allemaal
in zekere zin wakker worden.

We worden wakker, niet alleen
de bevolking, maar ook de rechters.

Ook de rechters.

Rate this post 🙂
[Total: 1 Average: 5]
Print Friendly, PDF & Email
137 views
Posted on 21/09/2021

You may also like

Page 1 of 11

Geef een reactie