Europa is Waarden!

(kunstmatige vertaling uit EN in afwachting van menselijke verbetering)

 1. De natuur op de eerste plaats
  De planeet Aarde met al haar natuur is de moeder, de wieg en het thuis van de menselijke soort, zoals van al het leven. Zij moet worden bemind, beschermd en verzorgd. Zonder een gezonde natuur en planeet kan er geen gezonde wereldwijde samenleving zijn.
 2. Vrijheid van meningsuiting
  Vrijheid van meningsuiting en van informatie is het meest fundamentele mensenrecht. Het is de basis die alle andere mensenrechten versterkt en de samenleving in staat stelt zich harmonieus te ontwikkelen en vooruit te komen. In ruimere zin omvat het ook persvrijheid, transparantie van entiteiten en privacy voor het individu.
 3. Gender Equality (EN)
  Gelijkheid van mannen en vrouwen is eigenlijk slechts een eerste stap op weg naar non-discriminatie in ruimere zin, waarbij ook andere kwesties zoals seksuele voorkeur, levensstijl, geloofsovertuiging en ras aan de orde komen.
 4. Go Non Profit (EN)
  Een van de grootste problemen van de moderne maatschappij is de obsessie van de industrie voor “winst eerst” (door de wet!). Dit degradeert alle mensen tot “markten” en de hele natuur tot “activa”. Het ontmenselijkt de wereldwijde samenleving en drijft de industrie ertoe de natuurlijke hulpbronnen van de planeet uit te putten. Essentiële levensbehoeften zoals emoties, gezond verstand en natuurlijke stromingen worden vermorzeld en vervangen door statistieken, logaritmen en “gecontroleerde omgevingen”.
 5. Abolish Bank Secrecy (EN)
  In wezen maakt het bankgeheim wereldwijde corruptie op de hoogste niveaus mogelijk en stimuleert het deze. Dit maakt op zijn beurt alle andere (georganiseerde) misdaad mogelijk. Zolang het bankgeheim en de daaruit voortvloeiende wereldwijde corruptie bestaan, kan er eenvoudigweg geen sprake zijn van echte democratie.
 6. Science (EN)
 7. Education (EN)
 8. Gezondheid

 

 

Print Friendly, PDF & Email