Vliegveld verlaten zonder Green Pass, voorbeeld


Artikel 139, lid 2, van de ES-grondwet: “GEEN ENKELE AUTORITEIT MAG MAATREGELEN NEMEN DIE DIRECT OF INDIRECT HET VRIJE VERKEER EN DE VRIJE VESTIGING VAN PERSONEN BELEMMEREN”

Hoe waardeer je deze video?

Makkelijk te begrijpen?
1
Belangrijk?
1
Urgent?
1
Geloofwaardig?
1
Iets van geleerd?
1
Gemiddelde
 yasr-loader

Dr. Angel Ruiz Valdepeñas weigert bij zijn terugkeer naar Ibiza op de luchthaven de QR-code te tonen en in te vullen. Evenzo weigert hij het inentingsbewijs te overhandigen aan de leden van de civiele bescherming en vervolgens ook aan de civiele bewaker, zich beroepend op de vrijheid van verkeer, verplaatsing en doorgang gebaseerd op het beginsel van normatieve hiërarchie, rechtszekerheid en gelijkheid. voor de wet die in de grondwet gewaarborgd zijn. Dr. Angel Ruiz vraagt de bewaker of er een wet is die hem verplicht zich te laten vaccineren of een diagnostische test te ondergaan. Aangezien hij geen bevestigend antwoord krijgt, besluit hij zijn fundamentele vrijheden en rechten uit te oefenen en zijn weg te vervolgen, zonder een code of inentingsbewijs te hebben overgelegd.
Ondanks het feit dat de Guardia Civil hem zegt dat ze hem gaan straffen, antwoordt hij. DR Ruiz antwoordt dat zij dat kunnen doen, maar dat hij in beroep zal gaan en dat het voorwendsel om door middel van dwang de feiten af te dwingen ongrondwettelijk is.

Dit voorbeeld kan in heel Europa worden nagevolgd, omdat de (nationale) grondwetten van de EU veel op elkaar lijken.

Artikel 139, lid 2, van de ES-grondwet luidt: “GEEN ENKELE AUTORITEIT MAG MAATREGELEN NEMEN DIE DIRECT OF INDIRECT HET VRIJE VERKEER OF DE VRIJE VESTIGING VAN PERSONEN BELEMMEREN”

WEB: https://medicosporlaverdad.net/

gevonden op:
https://rumble.com/vlonpx-ibiza-airport-dr-angel-ruiz-this-is-how-the-right-to-free-movement-is-exerc.html?mref=5sbb7&mc=dxrp1

❤️ You can contribute and give Support to the projects of Medicos por la verdad (Doctors for Truth).
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=CQQNSM5NC79RG

Rate this post 🙂
[Total: 1 Average: 5]
Print Friendly, PDF & Email
48 views
Posted on 28/08/2021

You may also like

Page 1 of 10

Geef een reactie