N1H1 pandemie van 2009 bleek ongefundeerd. Misschien ook Covid-19 van 2020?

Subtitles EN, ES, IT NL

Hoe waardeer je deze video?

Makkelijk te begrijpen?
0
Belangrijk?
0
Urgent?
0
Geloofwaardig?
0
Iets van geleerd?
0
Gemiddelde
 yasr-loader

Transcript van de video In 2009 was de wereld in alarm
voor een ander virus: H1N1. De nieuwe Mexicaanse griep die in Mexico woedt,
heeft een pandemisch potentieel, zegt de WHO. De varkensgriep H1N1 is in Europa aangekomen.
Er is een bevestigd geval. Begonnen in Mexico, heeft de H1N1-griep
de wereld in een paar maanden besmet. Op 11 juni verklaart de WHO voor
het eerst in 40 jaar een pandemie. Ik heb besloten om het waarschuwingsniveau voor
pandemische griep te verhogen van fase 5 naar 6. Het activeren van niveau 6 heeft aangezet
tot de massale aankoop van vaccins. De pandemie declaratie
door de WHO-commissie van deskundigen, …leidde tot de verplichting om vaccins
te kopen voor alle landen, inclusief Italië.

De componenten waren geheim…

…met de hypothese, dat ze, door ze geheim te houden,
beschermd zouden zijn tegen de invloed van de industrie. Dus de beschuldiging was eigenlijk,
de WHO declareerrt… Als je een pandemie uitroept,
geef je het startschot voor de contracten. Italië was gebonden door contract
met multinationale farmaceutische bedrijven… …tot de aankoop van vaccins,
enkel in het geval van een pandemie. Ik geloof dat Italië 24 miljoen
doses vaccins heeft gekocht. German Velasquez, was meer dan twintig jaar
een senior executive van de WHO. Hij had juist de leiding over
het geneesmiddelenprogramma… …en onthult vandaag enkele details van
wat er in die tijd gebeurde binnen de WHO. Destijds werd een werkgroep van ongeveer twintig
mensen opgericht, waar ik deel van uitmaakte. Maar tijdens de ontmoeting met
de farmaceutische industrie, …die de vaccins zou produceren,
mocht ik niet deelnemen. Toen ik aankwam, werd ik gestopt bij de ingang en
kreeg ik te horen: “Nee, u mag niet naar binnen.” Ik was tegen het uitroepen van de pandemie,
ze waren niet blij met deze aanpak. Volgens u, was het verklaren van de pandemie
door de Wereldgezondheidsorganisatie…

…gunstig voor de grote farmaceutische industrie?

Het was duidelijk de deal van de eeuw.

Wie zijn er ingeënt
tegen het H1N1-W-virus, bij de WHO? Ikzelf heb me niet ingeënt
en van de 2500 collega’s, …die werkten op het hoofdkantoor
van de WHO in Genève, …weet ik van niemand
die het gedaan heeft.

En ik zal je meer vertellen.

Vier maanden nadat het vaccin uitkwam, vroegen ze
tijdens een persconferentie aan Margaret Chan: ‘Mevrouw, directeur-generaal,
heeft u zich laten inenten?’ En ze antwoordde:
‘Ik had het te druk, ik had geen tijd.’ Per saldo zijn in Europa slechts
enkele miljoenen mensen ingeënt, … maar de operatie heeft de landen
honderden miljoenen euro’s gekost. Italië betaalde voor 24 miljoen doses
184 miljoen euro. Er werden slechts
iets meer dan 900.000 doses gebruikt. Uiteindelijk veroorzaakt H1N1 minder
sterfgevallen dan seizoensgriep. Het risico van een pandemie
blijkt ongegrond. En uiteindelijk bleven we
achter met vaccinvoorraden…

Ja, ik weet niet wat ermee is gebeurd.

Ik geloof dat we ze vervolgens hebben
‘geschonken’ aan een ontwikkelingsland… …waarvan ik niet weet
wat ze ermee kunnen doen. Ook in Duitsland mislukte
de campagne tegen H1N1. Slechts 5% van de bevolking
heeft zich ingeënt. In 2009 heeft Wofgang Wodarg
een valse pandemie aangeklaagd. Hij was toen voorzitter van
de European Health Commission. Volgens hem
wisten de experts van het lage risico, …maar kozen ze ervoor, de financiën van
de farmaceutische laboratoria te begunstigen. In 2009 hadden we geen gegevens
die de ziektecijfers en mortaliteit aantoonden… …geassocieerd met een pandemie van fase 6
en het uitroepen dit niveau van alarm. Dus, de WHO had de vinger aan de trekker,
de operatie was bereidwillig voorbereid. De WHO moest de pandemie uitroepen,
[ boeken: Pharmageddon, Cor-brak? ] …zodat de landen die toegezegd hadden
een bepaalde hoeveelheid vaccins te kopen… …onder bepaalde voorwaarden
daaraan moesten voldoen. Uiteindelijk heeft de WHO mea culpa uitgesproken,
maar er zijn geen misdaden vastgesteld. Omdat werd ontdekt,
dat sommige leden van de WHO,

…ook belangenconflicten hadden.

Hoe invloedrijk is het belangenconflict
met farmaceutische bedrijven binnen de WHO? De WGO weerspiegelt de zwakke punten, tegenstrijdigheden,
inconsistenties van de staten waaruit het bestaat. De twijfel komt naar boven
als gevolg van die zwakheden, …want als een entiteit zwak is,
is het gemakkelijker te doordringen… door degenen die weten
hoe ze moeten lobbyen. In het geval van de Mexicaanse griep
werd na veertig jaar de pandemie uitgeroepen. Maar het blijkt, dat dat misschien verband hield
met de noodzaak om contracten na te laten leven, …die landen waren aangegaan met farmaceutische
bedrijven, voor de aankoop van vaccins. Wat vervolgens een soort
flop bleek te zijn.

Ook omdat de leden van de WHO zelf,

…die had gestemd
voor het uitroepen van de pandemie,

…zichzelf niet eens hadden laten inenten.

Iemand zou uiteindelijk kunnen zeggen,
dat dit een beetje belachelijk aanvoelt. Een waarnemer zou kunnen zeggen: als dit de
organisatie is, is het beter om alles te sluiten. Ebola was het andere verhaal waarbij de WHO
veel zwakke punten aan het licht bracht, Voor zijn eigen missie, hè!
Voor zijn eigen missie. Na Ebola werd in 2015 een noodfonds
opgericht, dat sindsdien tot op heden, …gefinancierd door 18 van de 194
regeringen die deel uitmaken van de WHO,

…114 miljoen $ heeft opgehaald.

– In… vijf jaar?
– In vijf jaar. Dus praktisch niets.
Niets… kruimels!

Want uiteindelijk gaat het om kruimels.

Dat fonds is opgericht
na de ebola-uitbraak, …omdat het nodig was om de WHO de
nodige middelen te geven om te investeren, …in het geval
van een gezondheidsnoodsituatie. Precies gebaseerd op de
ervaring van ebola in 2015, bracht Bill Gates de crème de la crème
van wetenschappers in Seattle samen. Met een virus achter hem, dat
onbegrijpelijkerwijze, heel sterk op Covid 19 lijkt,

…om aan te kondigen,

…wat de meest aangekondigde
pandemie in de geschiedenis zou worden.

Is hij een oprechte filantroop, Bill Gates?

Toen ik een jongen was, was de ramp waar we ons
het meest zorgen over maakten een atoomoorlog. Daarom hadden we zo’n vat in de
kelder, vol voedsel en water.

Tegenwoordig bestaat het risico van een wereldwijde ramp…

ziet er niet zo uit…

in plaats daarvan, ziet het er zo uit.

Als er in de komende decennia
10 miljoen mensen omkomen… …is waarschijnlijk eerder door
een zeer besmettelijk virus…

…in plaats van een oorlog.

Wie weet wie Bill Gates
eigenlijk wilde aanspreken, …want als hij het had over de
onvoorbereidheid van de WHO… … en wie de keuzes maakt
over het te voeren beleid… …dan moet je ook kijken
naar wie het conditioneert…

…wie bijdraagt aan de financiering.

Het budget bedroeg de afgelopen
twee jaar 5,6 miljard dollar, … maar de vaste quota, betaald door de landen,
halen niet eens de 20%. Een organisatie, die, vandaag de dag,
min of meer 20% van haar budget beheerst… … is, zoals u begrijpt,
een organisatie, die niet te managen is. De WHO is uitgegroeid tot
een soort ‘dienstverlener’. 80% van het budget, wordt op vrijwillige
basis betaald door landen en individuen, …ze doneren het geld en
beslissen waar het aan uitgeven wordt. De WHO is de afgelopen
twintig jaar geprivatiseerd. De operatie is voltooid door
de directrice Margaret Chan…

…tijdens haar driejarige termijn.

Voor wie was het voordelig om de WHO in feite
in een privé-agentschap te veranderen? Voornamelijk voor
de farmaceutische industrie. Wat is het gewicht volgens u,
objectief gezien, …het gewicht van farmaceutische
bedrijven binnen de WHO van vandaag.

Het is heel, heel, heel, heel sterk!

Want naast donor zijn,
is het ook zo, … dat ze volledig worden beschermd
door de landen waarin ze zich bevinden.

Vandaag niet, meerdere jaren niet.

De belangrijkste donor, de VS, heeft een paar dagen
geleden aangekondigd dat het de fondsen intrekt. Ik ben mijn administratie de opdracht gegeven
om de financiering stoppen…

… van de Wereldgezondheidsorganisatie,

terwijl de rol van de WGO
wordt geëvalueerd… …n.a.v. het ernstig verkeerd behandelen en verbergen
van de verspreiding van het Corona-virus.

Amerikaanse belastingbetalers betalen…

… tussen $ 400 miljoen en $ 500 miljoen per
jaar aan de Wereldgezondheidsorganisatie, China draagt ​​daarentegen ongeveer
$ 40 miljoen bij en zelfs minder. Maar na de VS is de tweede donor van
de WHO niet een land, maar Bill Gates. Zijn stichting steekt om de twee jaar
meer dan een half miljard dollar in de WHO, en in werkelijkheid stelt hij
de prioriteiten van de organisatie vast, …bijvoorbeeld investeren in
polio in plaats van malaria. De fondsen komen van
de trust van de familie… …waar ze de inkomsten ontvangen
van zijn investeringen in de gezondheidssector. Hij investeert ook in de
farmaceutische industrie.

“Report” vond dat de trust van Gates…

… voor ongeveer $ 320 miljoen heeft
geïnvesteerd in aandelen in de gezondheidszorg. Als Gates, als donor, zou bepalen
waar de WHO moet investeren, …zou het belangenconflict
enorm zijn. De trust investeert en genereert
de bulk van het geld, … die dan doorgeschoven worden
naar de stichting. En dit zijn belangrijke cijfers,
dat wil zeggen meer dan 5 miljard dollar.

En dan verdeelt de stichting dit geld.

Praktisch gezien is het geen staat,
maar het is alsof het een supermacht is, …alsof hij eigenlijk het
195ste lid van de WHO was. Maar in werkelijkheid is het begrip
staat hier misschien achterhaald.

Hij doet gewoon wat hij wil.

Dus u zegt, dat Bill Gates eigenlijk
de eigenaar van de WHO geworden is? Ik geef je een heel schokkend voorbeeld,
dat ik zag toen ik bij de WHO was. Bill Gates werd door de directeur
uitgenodigd voor de World Health Assembly. Hij had 40 minuten om met de ministers
van Volksgezondheid te praten. Geen minister van gezondheid
van welk land dan ook ter wereld, …of het nu Frankrijk,
Italië of Engeland is, …heeft meer dan 5 minuten om met
de wereldvergadering te spreken. Deze man heeft misschien veel geld, maar hij is geen
deskundige op het gebied van de volksgezondheid. Bill Gates is de WHO aan het ombrengen
en probeert de wereld te laten zien, …dat hij een groot filantroop is,
die geeft om de begroeting van de mensheid. De nummer één, de belangrijkste
particuliere geldschieter is Bill Gates. De afgelopen twee jaar heeft hij ongeveer
een half miljard dollar gefinancierd. Hij is de op één na grootste financier van de WHO,
meer dan een land, meer dan de andere landen. En hij bepaalt ook het beleid,
de strategieën van de WHO. Híj beslist of hij wil investeren
in een poliovaccinatiecampagne, … in plaats van malaria,
dat zelfs meer doden veroorzaakt.

Hij zei:

‘Ik werk aan de productie van het Covid-19-vaccin
en het zal voor iedereen toegankelijk zijn.’ Ja, maar tegen welke prijs?
En dan het patent, wordt het een gratis patent? Juist hij,
die zijn fortuin op patenten heeft gebouwd. Hij pakt dus het geld van zijn familie-trust
en sluist het door naar de stichting… …en vanaf de stichting
eindigen ze bij de WHO. Maar het geld dat bij de trust binnenkomt,
hebben wij van “Report” ontdekt, …komen voor een deel ook uit
investeringen in de zorgwereld. We hebben het over ongeveer
323 miljoen $ in 2018, …die hij ook in grote farmaceutische
bedrijven zou hebben geïnvesteerd, … ook diegenen die vaccins
produceren en distribueren:

Novartis, Pfizer, Merck, Medtronic.

En verder is 237 miljoen geïnvesteerd,

…tenminste tot een jaar geleden,

…in de “Walgreens Boots Alliance”,

…het bedrijf dat medicamenten distribueert aan
groot- en detailhandel over de halve wereld. Bovendien heeft Bill Gates ook
een deal gesloten via Microsoft, …om het netwerk van dit bedrijf
op te zetten en te beheren. En dat dient weer om gezondheidsgegevens
over recepten te verzamelen, …om te weten welke medicijnen
het meest worden verkocht… …en dus te investeren
in die medicijnen. En hiermee
wordt de cirkel gesloten. Meer geld voor zijn trust
dat doorgeschoven wordt naar stichting, …en dan verkleedt hij zich als filantroop om het
te schenken (belastingen besparend!) aan de WHO, …waar hij dan beslissingen
neemt over dat gezondheidsbeleid, …vaccinatiecampagnes of
farmaceutische behandelingen, … misschien geproduceerd door die
multinationals waar hij in investeert. Hier, kortom, meer dan een conflict,
lijkt het een wereldvisie. Chapeau, heer Gates,
maar wij geloven ,,, … dat de gezondheid van de
wereldbevolking iets beters verdient.

Wat Gates heeft gedaan is…

(hij is de tweede grootste gever
van de WHO na de Verenigde Staten) …die 10%, die marginale 10%
heeft hem dictatoriale controle gegeven… …met als centraal aandachtspunt
de vaccins. … en dat is precies wat
hun beschrijving zegt! Ze zetten twee van de gevaarlijkste woorden
bij elkaar in elk artikel over dit vaccin…

“haasten” en “wetenschap”.

VACCINS
de ongeautoriseerde waarheid

 

Originele bescrhijving In 2009 heeft de WHO voor het eerst in de geschiedenis een pandemie uitgeroepen voor het N1H1-virus of de Mexicaanse griep. Het uitroepen van de pandemie leidde tot de contractuele verplichting voor alle landen om miljoenen vaccins te kopen, waarbij ze miljarden euro’s betaalden aan farmaceutische bedrijven, waardoor het hun “deal van de eeuw” werd.
Later bleek de pandemie ongegrond, N1H1 produceerde minder slachtoffers dan een gewone griep en bijna niemand nam het vaccin, zelfs niet de mensen van de WHO die stemden om de pandemie uit te roepen.
Zou hetzelfde aan de hand kunnen zijn met de Covid 19 / Corona-viruspandemie van 2020, maar dan op grotere schaal? originele video gevonden op D.tube
https://d.tube/#!/v/dragondefuego11/Qmb6W5i3uXjsccYDg8nKaHLjXJSEyTsaq5okH9RCqcx14G

 

Meer…

(nog) niks

Rate this post 🙂
[Total: 0 Average: 0]
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie