Israel epicentrum voor mRNA experiment


(ondertitels namens Stichting Vaccinvrij)

Enge ontwikkelingen in Israël kunnen slechts de “trailer” zijn van wat spoedig naar andere landen zal komen. Speciaal in Europa met de dreiging van een “groen paspoort”.

Hoe waardeer je deze video?

Makkelijk te begrijpen?
0
Belangrijk?
0
Urgent?
0
Geloofwaardig?
0
Iets van geleerd?
0
Gemiddelde
 yasr-loader

 

Video transcript

Dit is Michael Ganoe van Insight Israel
en Chocolate for Heroes.

Ik ben hier in Haifa,
waar we een filmopname doen,

Ik heb de hoofdrol.

Mensen moeten weten
wat er hier in Israël aan de hand is.

Ik ben net gedeblokkeerd van Facebook,
na 30 dagen.

Dus ik moet voorzichtig zijn
met alles wat ik zeg,

want ik zou opnieuw
geblokkeerd kunnen worden.

Op dit moment maakt de overheid
gebruik van administratieve rechtspraak…

om facebook, youtube, instagram, whatsapp
en telegram in de gaten te houden.

Ze blokkeren, verbieden en verwijderen…

en ze vervolgen zelfs strafrechtelijk,
iedereen die zich negatief uitspreekt…

over het ‘vaccin’
en dat is letterlijk…

niet volgens regeringsnormen
maar volgens regeringsadvertenties,

alles dat negatief is over het ‘vaccin’.

Dit is geen vaccin in de meest
ware internationale medische definitie.

Dit is een synthetisch medicijn.

Het is niet getest,
het is niet geprobeerd.

Maar omdat Israël de weg baant
in deze ‘vaccinatie’…

willen ze dat iedereen wordt ingeënt,
dat is het doel.

Op dit moment,
als je je niet laat ‘vaccineren’…

wordt je gescheiden.

In je baan.

Jouw baan,
jouw werk wordt bedreigd.

Er zijn hoofden van scholen die zeggen…

als je kind niet is ingeënt,
kan het niet naar school komen.

En dit alles is illegaal.

Het is bij wet verboden.

De regering doet niets
om in te grijpen en het te stoppen.

Ze walsen de rechten
van individuen gewoon plat…

om te kiezen wat er in hun lichaam gaat.

De premier wil dit het epicentrum
van de wereld maken,

het ‘vaccin’ epicentrum.

Hij wil en zal de fabrieken van
ModeRNA en Pfizer hierheen halen…

en dit wordt
het belangrijkste distributiepunt.

Je kunt in dit land niet
kopen, verkopen of reizen…

en vrijheid hebben
tenzij je ‘ingeënt’ bent.

Het groene paspoort wordt gepromoot…

hier in Israël naar de EU…

die het groene paspoort zal hebben
voor de zomer.

Mensen!
De helft van het land is al ‘ingeënt’.

En de sfeer hier is het
opzetten van joden tegen joden.

Degenen die zijn gevaccineerd,
moeten nog steeds een masker dragen…

ze moeten nog steeds
sociale afstand houden…

ze geven de schuld aan degenen
die niet ‘gevaccineerd’ zijn…

voor de aanhoudende
problemen hier in Israël,

terwijl het de regering
is die alles op slot doet.

In de staat Florida staan
​​ze bijvoorbeeld wijd open.

Ze hebben 22 miljoen mensen in Florida

en de staat is wijd open,
kinderen gaan naar school…

er is geen gedwongen masker…

er zijn geen gedwongen ‘vaccinaties’.

Hier in Israël zijn er
slechts 9 miljoen mensen…

en de sfeer die hier bestaat,
is ongelooflijk.

Degenen die zich niet aan
de regering zullen houden…

worden afgezonderd,
vervolgd, verbannen.

En het is goddeloos.

De religieuzen zeggen
dat dit ‘vaccin’ van God is.

Nee!
Het is van Bill Gates,

het is van het World Economic Forum,
waar Bill deel van uitmaakt.

Dit is geen geheim.

Het doel is, Bill Gates, als je zijn
hele geschiedenis bestudeert…

gaat over populatiecontrole.

Ik weet niet hoeveel tijd
ik nog in het land heb…

ik zeg dit al een paar
maanden, maar ik weet…

mijn tijd wordt steeds korter.

Voor degenen die zijn ingeënt,
heb ik niets te zeggen.

Voor degenen die het niet hebben gedaan,
die vechten voor jouw vrijheid,

je kunt niet voorstellen, wat voor druk
ze de hele dag op deze mensen uitoefenen.

Ze hebben je gebed nodig,
ze reiken uit naar de buitenwereld.

Maar deze keer is er niets te zeggen
door niemand van ons, behalve door God.

We moeten niet worden gedwongen…

om een ​​experimenteel medicijn te nemen,
een synthetisch medicijn…

waar de overheid
geen verantwoording voor neemt.

als er iets met je kind gebeurt,
als er iets met jou gebeurt…

neemt de overheid
geen verantwoordelijkheid.

Als er iets met jou of je kind of je familie,
jouw vrienden, je dierbaren gebeurt…

kun je de fabrikant niet aanklagen,
de wetten zijn al neergezet.

U moet niet worden gedwongen iets
te nemen en dit is nog maar het begin.

Ze zeggen al…

dat je over zes maanden nog een
moet krijgen, dan nog een.

Ik maak hier al een
heel jaar video’s over…

en de stappen die worden genomen…

om onze vrijheid te ondermijnen…

om onze rechten als
individuen te verminderen.

Mijn rechten komen van
God en niet van de overheid.

En ik bepaal mijn lot…

en mijn eeuwigheid.

Bid alstublieft voor het Joodse volk,
degenen die vechten voor hun vrijheid.

De overheid controleert de media.

Ze begonnen een politieke partij,
op zoek naar mensenrechten.

En de regering…

het hoofd van de partij was een dokter,

ze hebben
zijn medische vergunning afgenomen,

ze hebben hem het zwijgen opgelegd,

de media mogen
ze niet interviewen.

Ze worden hier verstoten.

Mensen, jullie kunnen maar beter
weten wat er naar jouw land komt.

Het is tirannie,
niet anders dan dat.

Dit is Michael Ganoe
met inzicht in Israël.

We bidden dat God
ons verlost en ons vrijheid brengt.

Rate this post 🙂
[Total: 0 Average: 0]
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Page 2 of 10

Geef een reactie