When the WHO declares a pandemic, countries must buy vaccines.

Wanneer de WHO een pandemie uitroept, hebben landen en regeringen de verplichting vaccins kopen.


Wist je dit?

Wat vind je van dit beleid?